Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest DR PIXEL Łukasz Linart, ul Słoneczna 20, NIP 9691496450, Regon:241514235, 16-070 Choroszcz, tel:661933255, e-mail: kontakt@drpixel.pl.

Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:
Nie dotyczy.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania oraz okresy przechowywania danych osobowych:
1. wysyłanie newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi naszej działalności, produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia Twojej zgody,
2. udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których kontaktujesz się z nami wykorzystując formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi,
3. wyświetlanie reklam spersonalizowanych, zapisywanie danych w plikach cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia Twojej zgody,
4. zapewnienie tzw. rozliczalności, czyli wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okresy określone w przepisach polskiego prawa,
5. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będące prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach polskiego prawa.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłania newslettera lub wyświetlania reklam spersonalizowanych.

Odbiorcy danych, przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT związanych z prowadzeniem naszej strony internetowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analiz lub prognoz osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami e-mailowo: kontakt@drpixel.pl lub pocztą tradycyjną: Dr Pixel Łukasz Linart, ul Słoneczna 20, 16-070 Choroszcz z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.

 

Metody Płatności realizowane przez stronę drpixel.pl

Platforma sprzedażowa usług marketingowych drpixel.pl przyjmuje płatności za pośrednictwem bramki płatności PayNow, ( BLIK oraz szybki przelew )

Zwroty, reklamacje i odstąpienie od umowy

W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEJ REALIZACJI USŁUG, KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO ZŁOŻENIA REKLAMACJI KTÓRE NALEZY PRZESŁAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (EMAIL) NA ADRES KONTAKT@DRPIXEL.PL. REKLAMACJE BĘDĄ ROZPATRYWANE W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD NADESŁANEGO ZGŁOSZENIA.

DOSTAWA ZAMÓWIONEJ USŁUGI, REALIZOWANA BEDZIE NIEZWŁOCZNIE I NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 DNI ROBOCZE. JEDYNE ODSTĘPSTWO OD TEJ ZASADY MOŻE ZAISTNIEĆ W PRZYPADKU GDY W OFEROWANEJ USŁUDZE ZOSTANIE WYRAŹNIE ZAZNACZONY INNY TERMIN REALIZACJI

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ AGENCJĘ DR PIXEL SĄ USŁUGAMI WYKONYWANYMI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KTÓRE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ORAZ ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

POLITYKA COOKIE’S

STRONA INTERNETOWA KORZYSTA Z PLIKÓW TYMCZASOWYCH COOKIE’S. DANE ZEBRANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE DO 30 DNI I WYKORZYSTYWANE W CELACH ANALIZY ORAZ MARKETINGU WYŁĄCZNIE NA CELE FIRMY DR PIXEL ŁUKASZ LINART.